PORTFOLIO

YAPIM TASARIMI / SANAT YÖNETİMİ

SAHNE & KOSTÜM TASARIMI

İSTİKLÂL

BEYOĞ'LUNDA BİR GECE

bah ril 01 2.jpg

BİR ALATURKA HİKÂYET

RAİF İLE LETAFET

YAPIM TASARIMI * SANAT YÖNETİMİ * SAHNE TASARIMI

productıon desıgn * art dırectıon * stage desıgn